Konst i Islandet

Islandet utgör vinterfestivalens hjärta. Här formas klara isblock från Torne älv till modern iskonst i utställningen ”Konst i Islandet”.

Temat för den spännande skulpteringen är “utveckla” och utgör en gemensam utgångspunkt för de nio professionella skulptörer som skapar konstverken. Respektive konstnär är fri att tolka innebörden av temat och forma ett två meter högt isblock till sitt egenartade uttryck och alster.

Du är välkommen att följa konstnärernas arbete från isblock till färdig och magiskt ljussatt iskonst med start den 13 februari.

Isblocken väger runt ett ton och det är förenat med stor fara att klättra på dem.

Datum: 13 - 21 februari

Tid: 08:00-21:00

Plats: Islandet, se karta

Genre: Konst

Pris: Gratis

Arrangör: Uppsala Kommun

Hemsida: http://www.uppsala.se


Medverkande konstnärer:

1. OPTIMISTERNA – KENT WAHLBECK

Om konstverket
Att roa sig med muserna är Kent Wahlbecks främsta nöje. Ju mer tid han lägger ner desto roligare tycker han att det är och desto bättre går det. Och ju bättre det går, desto roligare tycker han att det är. Optimisterna är en grupp figurer och masker som håller modet uppe, som kämpar och som sprider ljus och glädje. På Isfestivalen i Uppsala 2013 hette Kents bidrag ”Pessimisterna”, denna isskulptur går under namnet ”Optimisterna.

Om konstnären
Kent Wahlbeck är en äventyrare som lever sin dröm med konstnärliga utmaningar och alltid har nya projekt på gång. Skapandet är en livsstil som absorberar nästan all hans tid och energi. Hans verk är fyllda av människor, masker och symboler i ett ständigt utforskande av möjligheterna att kombinera linje, form och färg.

Hösten 2008 gjorde Kent ”De fem Sinnena” – en offentlig utsmyckning i Habo Kommun. 2009 skapade han en svit i Ishotellet i Jukkasjärvi tillsammans med Krassimir Kolev. 2012 deltog han i Greenwich Habor Art, Metal Symposium 2012 i USA. 2014 och 2015 var han med på Anima Mundi Art Festival i Litauien.

http://www.wahlbeck.com

2. SOURCE – INGER SANNES

Om konstverket
Konstverket handlar om att våga öppna upp för ett nytt tänkande och nya sidor hos sig själv och får tolkas fritt. Konstnärens egen upplevelse är en ny form som växer ut och hålls upp av en bärande form likt en förälder som håller upp och stöder ett barn. 

Om konstnären
Inger Sannes är norsk skulptör bosatt i Sverige sedan 22 år, hon är vice ordförande i Skulptörförbundet, medlem av Norsk Billedhoggerforening (NBK) samt The Royal British Society of Sculptors. Det mesta av hennes arbete sker direkt i sten (marmor, travertin). Hon arbetar även med brons och glas och spenderar mycket tid på Studio Sem i Pietrasanta, Italien. Hon har haft utställningar i Sverige, Norge, USA, England, Italien, Holland och Tyskland. Under de senaste åren har hon genomfört flera stora beställningsarbeten som:

  • ”Tidvatten” till skulpturträdgård för barn 2015, Söderköping
  • ”New Elements” 2015 och ”Source” 2003, Hong Kong, Kina
  • ”Reflections” 2008, Oslo Innovation Award 2008-2016, Norge
  • ”Elements” 2008, Christopher Newport, University, Virginia, USA
  • ”Soraia” 2003, Art & Business, London, England

http://www.inger-sannes.se

3. ATT SPRÄNGA GRÄNSER – NINA HEDMAN

Om konstverket
Konstverket handlar om behovet av att spränga gränser för att utvecklas och tänka fritt. 

Om konstnären
Nina Hedman har under de senaste 16 åren arbetat med materialen snö och is. Hon har designat och byggt sviter på Ishotellet i Jukkasjärvi och deltagit i snö- och isevenemang över landet. Hemma i Stockholm skulpterar hon i mer traditionella material, jobbar som konstlärare, gör digitala arbeten som selfies (fotografiska självporträtt) samt korta historier på beställning.

http://galleri.ninahedman.se/#!home

4. GLOBALITET – MATS LODÉN

Om konstverket
Mats Lodéns isskulptur handlar om den positiva utvecklingen i världen som finns. Han ser hur samhällenas utveckling och den nya tekniken förändrar människans vara. Människan utvecklas från en lokalt förankrad varelse till en varelse med utvidgat medvetande – Global alltet=Globalitet. 

Om konstnären
För Mats Lodén, som gillar att fiska och vara på sjön, är det naturligt att tänka under ytan. Som skulptör arbetar han på många plan. Både på uppdrag men också med egna projekt där han tränger igenom ytan och arbetar med djup, volym och form.

”Trädets bark är precis som huden ett skydd mot uttorkning. Men tränger man igenom det kan man se trädets historia ända från födseln. Där i den massiva volymen hittar man berättelser och egna utryck utan att tänka. Vår hud är också ett tunt skikt som skyddande spänner över muskler och sinnesintryck. Under ytan finns djup, uttryck, kraft, form, volym och relationer. Där under ytan blir den outtalade gemenskapen och utsattheten ordlös teater. Det intresserar mig. Människan behöver fred.”

Hur ny teknik förändrar relationer, mellanrum, utanförskap och upplösningen av det privata och offentliga rummet, är hans utmaningar som skulptör.

http://www.matsloden.com

5. LAYERS – KATARINA SUNDKVIST ZOHARI

Om konstverket
Tanken bakom verket är hur olika lager av erfarenheter formar oss som människor. Både som enskild människa och hela den mänskliga erfarenheten. Hur vi använder den, eller inte använder den. Hur det mesta sker om och om igen.

Om konstnären
Katarina Sundkvist Zohari är skulptör och verksam i Uppsala. Katarina arbetar företrädesvis med lera och ”tummar” ofta sina skulpturer i ett organiskt och lite glidande formspråk. Hon är en av medlemmarna i konstgruppen Haka och är en av drivkrafterna bakom Köttinspektionen. I Uppsala är hon kanske mest känd för bronsskulpturen ”Odjuret” vid Alfvenssalen.

http://www.haka.nu/index.php/medlem/katarina-sundkvist-zohari/nyheter

6. R.O.Y.G.B.I.V. – LUKAS ARONS

Om konstverket
Konstverket heter R.o.y.g.b.i.v. och visar kreativ användning av ljusets mångfald.

Om konstnären
Lukas Arons har under 25 år arbetat med skulpturuppdrag i sten och brons för kommuner, företag och privata kunder. Han ställer även ut på gallerier i Sverige och Europa. Hans skulpturer handlar ofta om kontraster och har mestadels varit av abstrakt art, men på senare tid har olika drag av mänskliga former introducerats i hans skapelser. För 15 år sedan kom Lukas till Sverige från Nederländerna och is, snö och ljus har därefter blivit viktiga material i hans konstnärskap.

http://www.stonezone.se

7. GRO – LENA KRISTRÖM

Om konstverket
Isskulpturen handlar om känslan av att finna kraft att växa.

Om konstnären
För Lena Kriström handlar konsten om våra relationer till oss själva och andra, våra tankar, våra önskningar och vårt lidande. Hon vill förmedla en slags förståelse att vi alla är lika, nu och i alla tider. Som skulptör arbetar Lena med is, ljus, sten, brons och svart magnetit (betong). Hon har erfarenhet av is- och snöskulpturer under 24 vintrar vid Ishotellet i Jukkasjärvi. Hennes senaste offentliga uppdrag var “Tillit” i magnetit för Uppsalahem AB som finns på Grönagatan i Salabacke och invigdes hösten 2015.

Hon har tidigare bott och haft ateljé i Uppsala. Idag bor och arbetar hon i Jukkasjärvi. Hon tillbringar ibland kortare perioder i Italien för att hugga i sten och gjuta i brons.

http://www.lenakristrom.se

8. MODER JORD – TEYMOR ZARRE

Om konstverket
Ett hopp för framtiden.

Om konstnären
Teymor Zarré är född och uppvuxen i Shiraz i Persien där han utbildade sig till konstnär. Redan som sjuåring började han som lärling hos konstnären och filosofen Sarif Zanaié. Han lärde sig inte bara måleri och glaskonst utan även en speciell inriktning inom filosofin som lägger tyngdpunkten på måleri, poesi, musik och litteratur. Efter utbildningen gjorde han utsmyckningar i glas och måleri. Främst på väggar och tak i mausoleum, slottsbyggnader och hos privatpersoner. Idag har han nästan 35 års erfarenhet som konstnär och arbetar med många olika material som olja, glas, data/grafisk konst och installationer.

http://www.zarre.se

9. KVARTETTEN SOM UPPLÖSTES – JOHAN FREMLING

Om konstverket
Om att växa tillsammans samt att gå sin egen väg. En fyrhövdad skulptur i ett tillstånd av upplösning. 

Om konstnären
Johan Fremling är bosatt i Uppsala och arbetar främst som skulptör och tecknare. Han deltog som konstnär vid byggandet av Ishotellet i Jukkasjärvi 2011 och 2012. Under Isfestivalen i Uppsala 2011  deltog han med en skulptur invid Domkyrkan. Johan visar konst i utställningssammanhang i såväl Sverige som utomlands. Under hösten 2015 deltog han i en grupputställning i Kanaya Art Museum i Japan. Den 30/1-14/2 2016 är han aktuell med en utställning på Galleri 1 i Uppsala.

http://www.johanfremling.se